2003

Campanie mass-media pentru promovarea voluntară şi neremunerată a donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români (faza 1 - februarie 2003 – iunie 2005)

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

Durată – Februarie – Decembrie 2003 (faza 1 – februarie 2003 – iunie 2005)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Dezvoltarea unei Şcoli Naţionale de Sănătate Publică (2001-2003)

Obiectiv – Sprijinirea instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de cercetare de Sănătate Publică din România în vederea dezvoltării modului de abordare a sănătăţii publice în acord cu experienţa Europeană şi internaţională şi în vederea creşterii competenţelor şi performanţelor profesioniştilor din sănătatea publică pentru rezolvarea problemelor specifice de sănătate ale României folosind concepte şi instrumente agreate la nivel internaţional

Rezultatele au cuprins

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Dezvoltarea unei reţele de învăţământ la distanţă (2001-2003)

Obiectiv – Crearea unei reţele de învăţământ la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi ameliorarea accesului la educaţia continuă în domeniul sănătăţii publice, organizarea unei reţele de 6 centre dedicate învăţământului la distanţă cu acces optim la Internet, formarea formatorilor în domeniul învăţării la distanţă, organizarea a 4 cursuri de învăţământ la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi în domeniul managementului pentru sănătate

Rezultatele au cuprins

Durată Ianuarie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

REMSSy 3 – Extinderea Sistemului de Asistenţă Medicală de Urgenta în România (2003-2005)

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2003 au cuprins:

Durată - Ianuarie - Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada 2003-2005)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Elaborarea unui program naţional pentru dezvoltarea ghidurilor de practică medicală bazate pe dovezi

Obiectiv – Stabilirea standardelor preliminare pentru un program naţional referitor la dezvoltarea unor Ghiduri de Practică Bazate pe Dovezi, un instrument important pentru ameliorarea practicilor medicale şi a nivelului calitativ al îngrijirilor acordate pacienţilor

Rezultatele au cuprins:

Durată – Iulie– Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2005)

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

 

 

Barometrul de opinie privind serviciile de sănătate - 2003

Obiectiv – prezentarea unei priviri de ansamblu cât mai obiectivă despre starea actuală a sistemului de sănătate, din perspectiva percepţiei populaţiei.

Rezultatele au cuprins: analize cuprinzătoare despre percepția populației și a specialiștilor din domeniu despre starea sistemului de sănătate din România

Durată – 2003

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Elaborarea unui program naţional pentru dezvoltarea ghidurilor de practică medicală bazate pe dovezi

Obiectiv – Stabilirea standardelor preliminare pentru un program naţional referitor la dezvoltarea unor Ghiduri de Practică Bazate pe Dovezi, un instrument important pentru ameliorarea practicilor medicale şi a nivelului calitativ al îngrijirilor acordate pacienţilor

Rezultatele au cuprins:

Durată – Iulie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2005)

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Descentralizarea serviciilor de sănătate publică în România

Obiectiv – pilotarea unui model de descentralizare la nivel de județ

Rezultatele anului 2004 au cuprins: implementarea modelului de descentralizare în județul Sălaj

Durată – Iulie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2004)

Finanțator – Fundația Humana

 

 

Managementul Cabinetului Medical (2003 - 2004)

Obiectiv – evaluarea nevoilor de formare managerială ale grupurilor ţintă, formarea managerială a furnizorilor de servicii medicale şi a decidenţilor din sectorul sanitar şi evaluarea impactului proiectului.

Rezultatele anului 2003 au cuprins

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – PHARE – UE (Programul Phare 2000 - Coeziune Economică şi Socială – cod RO-0007.02.01.0532) – ADR NORD-EST.

 

 

Program de pregătire a medicilor de familie din zonele îndepartate în managementul practicii asistenței medicale primare

Obiectiv – furnizarea către medicii de familie din zonele îndepartate din regiunea de Nord-Est a României de instrumente manageriale pentru a gestiona nevoile complexe de îngrijiri de sănătate ale populației pe care o acoperă

Rezultatele anului 2003 au cuprins

Durată – Mai – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada mai 2003 – aprilie 2004)

Finanțator – EU Phare

 

 

Abordarea consumului de tutun din perspectiva sănătăţii publice (2003-2004)

Obiectiv – implementarea unei Strategii de Control a Consumului de Tutun, introducând-o pe lista de priorităţi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, dar şi pe cea a altor autorităţi.

Rezultatele anului 2003 au cuprins

Durată Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – Open Society Institute – New York, Open Society Foundation - Romania

 

 

Combaterea consumului de tutun prin conştientizarea populaţiei cu privire la riscul fumatului pasiv şi efectele acestuia asupra sănătăţii (2003-2004)

Obiectiv – creșterea gradului de conştientizare a populaţiei ţintă în privinţa efectelor negative ale fumatului pasiv.

Rezultatele anului 2003 au cuprins

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – EU-PHARE, CPSS

 

 

Prevenirea Cancerului de Col în cadrul programului “Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei” (2003)

Obiectiv – dezvoltarea unei abordări din perspectiva sănătaţii publice a problemei  prevenirii cancerului cervical în România

Rezultatele au cuprins

Durată – Iunie – Decembrie 2003

Finanțator – JSI Research & Training

 

 

Prevenirea cancerului de col uterin (2001 – 2003)

Obiectiv – dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unei abordări din perspectiva sănătăţii publice a problemei cancerului de col, abordare care să fie eficace şi cost-eficientă şi să creeze premisele dezvoltării unei strategii coerente la nivel naţional

Rezultatele au cuprins

Durată – Ianuarie – Decembrie 2013 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Construirea de poduri pentru populația din România neacoperită suficient de asistența medicală

Obiectiv – creșterea accesului la servicii medicale al populației din România neacoperită suficient de asistența medicală

Rezultatele au cuprins

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – EU