2004

Pregătirea personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor suferind de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) – faza 1

Obiectiv – reducerea riscului de transmitere a HIV/AIDS pentru populația României prin asigurarea pregătirii adecvate a personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor cu infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a partenerilor acestora, în conformitate cu ghidul de diagnostic şi tratament, facilitând astfel diagnosticarea şi tratamentul precoce a cazurilor de ITS

Rezultatele au cuprins:

 • 1 raport de evaluare a nevoile de pregătire profesională pentru profesioniștii din domeniu
 • 1 curs de pregătire dezvoltat (inclusiv în mediu on-line)

Durată – Aprilie – Decembrie 2004 (proiectul a acoperit, în faza 1, perioada aprilie 2004 – decembrie 2005)

Finanțator – Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale

 

 

Campanie mass-media pentru promovarea voluntară şi neremunerată a donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români (faza 1 - februarie 2003 – iunie 2005)

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

 • campanie media dezvoltată și implementată
 • 3 studii omnibus pentru evaluarea eficacității campaniei

Durată – Februarie – Decembrie 2004 (faza 1 – februarie 2003 – iunie 2005)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Promovarea comportamentelor sexuale sigure în cadrul populaţiei generale, cu vârste cuprinse în special între 15-24 ani, cu privire la HIV/SIDA/ITS (august 2004 – decembrie 2005)

Obiectiv - scăderea nivelului incidenței HIV/SIDA /ITS, în populația generală și în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, promovând comportamentele sigure precum folosirea prezervativelor

Rezultatele anului 2004 au cuprins:

 • Dezvoltarea, implementarea și evaluarea de campanii de informare, educare și comunicare la nivel local și national axate pe populația tânără (în special din grupa de vârstă de 15-24 ani) pentru promovarea comportamentelor sigure (inclusiv outreach/sampling și distribuirea de materiale informative și promoționale, instalarea de automate de prezervative)
 • 2 studii calitative la încheierea proiectului în vederea surprinderii modificărilor de atitudine ale populaţiei ţintă în urma derulării activităţilor de outreach şi a gradului de remanenţă al spotului radio difuzat în cadrul proiectului

Durată – August - Decembrie 2004 (proiectul, în această primă fază, a acoperit perioada august 2004 – decembrie 2005)

Finanțator - Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

REMSSy 3 – Extinderea Sistemului de Asistenţă Medicală de Urgenta în România (2003-2005)

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2004 au cuprins:

 • Pregătirea personalului - a fost format un procent de circa 38% din medicii şi 27% din asistenţii care activează în cadrul serviciilor medicale de urgenţă, adică 1327 cadre medicale de specialitate (426 medici şi 901 asistenţi), cursul de Asistenţă Medicală de Urgenţă fiind creditat cu ore EMC de către Colegiul Medicilor. Cursurile au avut loc în 15 centre de instruire.
 • 1 curs dezvoltat – cursul e de tipul Distance Learning în domeniul Asistenţei Medicale de Urgenţă, cu o curicula identică cu cea folosită în centrele de formare (de asemenea creditat de către Colegiul Medicilor cu ore EMC), accesabil pe www.e-sanatatepublica.ro
 • Birourile de asigurare si imbunatatire a calitatii - OM 349/ 30.03.2004 (BAIC) organizate
 • Standardele naţionale au fost adaptate la conditiile existente la nivel local (UPU, dispecerate) prin consilierea şi monitorizarea activităţii BAIC din judeţele REMSSy III de către experţii selecţionaţi în cadrul acestui program.
 • Au fost dezvoltate planuri judetene pentru îmbunătăţirea AMU în şapte judete (Arad, Arges, Bihor, Brasov, Neamt, Prahova, Sibiu
 • Au fost dezvoltate rapoarte de analiză a activităţii serviciilor de urgenţă ( prespital – activitate medicală şi dispecerate şi spital ) , pe baza informaţiilor culese din teritoriu prin intermediul chestionarelor specifice, la începutul programului, la mijlocul perioadei de derulare, precum şi la sfârşitul programului
 • 1 soft dezvoltat care va asigura alimentarea baze de date (resurse şi servicii) ca instrument pentru decidenţii de la diferite niveluri (unităţi sanitare, Direcţii de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii )

Durată - Ianuarie - Decembrie 2004 (proiectul a acoperit perioada 2003-2005)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Elaborarea unui program naţional pentru dezvoltarea ghidurilor de practică medicală bazate pe dovezi

Obiectiv – Stabilirea standardelor preliminare pentru un program naţional referitor la dezvoltarea unor Ghiduri de Practică Bazate pe Dovezi, un instrument important pentru ameliorarea practicilor medicale şi a nivelului calitativ al îngrijirilor acordate pacienţilor

Rezultatele au cuprins:

 • 1 ghid metodologic pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea ghidurilor
 • ghiduri de practică dezvoltate, publicate și diseminate
 • Conferinţe pentru prezentarea formei finale a directivelor, cu reprezentanţii OMS şi reprezentanţii Consiliului Europei

Durată – Ianuarie – Decembrie 2004 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2005)

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

 

 

Dezvoltarea Strategiei Naționale de Sănătate Publică

Obiectiv – sprijinirea Ministerului Sănătăţii pentru schițarea strategiei de sănătare publică conform standardelor europene

Rezultatele au cuprins: 1 strategie dezvoltata și dezbătută public

Durată – Mai – Iulia 2004

Finanțator – Banca Mondială, Ministerul Sănătăţii

 

 

Analiza datelor pentru Studiul Sănătății Reproducerii – Romania (desfășurat în 2004)

Obiectiv – evaluarea datelor obținute în cadrul studiului din 2004

Rezultatele anului 2004 au cuprins: raport de evaluare a datelor

Durată – Ianuarie – Decembrie 2004 (proiectul a acoperit perioada ianuarie 2004 – mai 2005)

Finanțator – Ministerul Sănătății - Banca Mondială

 

 

Descentralizarea serviciilor de sănătate publică în România

Obiectiv – pilotarea unui model de descentralizare la nivel de județ

Rezultatele anului 2004 au cuprins: implementarea modelului de descentralizare în județul Sălaj

Durată – Ianuarie – Iulie 2004 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2004)

Finanțator – Fundația Humana

 

 

Managementul Cabinetului Medical (2003 - 2004)

Obiectiv – evaluarea nevoilor de formare managerială ale grupurilor ţintă, formarea managerială a furnizorilor de servicii medicale şi a decidenţilor din sectorul sanitar şi evaluarea impactului proiectului.

Rezultatele anului 2004 au cuprins

 • 1 pachet educaţional intitulat managementul cabinetului dezvoltat
 • 8% din furnizorii de servicii medicale instruiţi şi prima comunitate virtuală focalizată pe managementul cabinetului din România.
 • 3 cursuri pentu decidenţii din sistemul sanitar, cursuri care s-au dovedit deasemene insuficiente numeric.

Durată – Ianuarie – Decembrie 2004

Finanțator – PHARE – UE (Programul Phare 2000 - Coeziune Economică şi Socială – cod RO-0007.02.01.0532) – ADR NORD-EST,

 

 

Program de pregătire a medicilor de familie din zonele îndepartate în managementul practicii asistenței medicale primare

Obiectiv – furnizarea către medicii de familie din zonele îndepartate din regiunea de Nord-Est a României de instrumente manageriale pentru a gestiona nevoile complexe de îngrijiri de sănătate ale populației pe care o acoperă

Rezultatele anului 2004 au cuprins

 • 1 raport de evaluare a nevoii de pregătire managerială
 • 1 suport de curs pregătit și livrat medicilor de familie din grupul țintă

Durată – Ianuarie – Aprilie 2004 (proiectul a acoperit perioada mai 2003 – aprilie 2004)

Finanțator – EU Phare

 

 

Abordarea consumului de tutun din perspectiva sănătăţii publice (2003-2004)

Obiectiv – implementarea unei Strategii de Control a Consumului de Tutun, introducând-o pe lista de priorităţi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, dar şi pe cea a altor autorităţi.

Rezultatele anului 2004 au cuprins:

 • Strategie pentru controlul consumului de tutun
 • Seminarii/ateliere pe subiecte diverse cu actorii-cheie pentru discuţii pe marginea strategiei pentru controlul consumului de tutun în vederea discutării şi finalizării acesteia
 • Întâlniri ale Coaliţiei Române pentru Controlul Consumului de Tutun
 • Economia tutunului – studiu referitor la implicaţiile de ordin economic ale controlului consumului de tutun în România, analizându-se de asemenea legislaţia naţională în acest domeniu.
 • Seminar pe tema implicaţiilor economice ale controlului consumului de tutun
 • Campanii de PR şi activităţi de lobby

Durată Ianuarie – Decembrie 2004

Finanțator – Open Society Institute – New York, Open Society Foundation – Romania

 

 

Combaterea consumului de tutun prin conştientizarea populaţiei cu privire la riscul fumatului pasiv şi efectele acestuia asupra sănătăţii (2003-2004)

Obiectiv – creșterea gradului de conştientizare a populaţiei ţintă în privinţa efectelor negative ale fumatului pasiv.

Rezultatele anului 2004 au cuprins

 • Campanie mass media adresată populaţiei generale,
 • Informarea populaţiei  prin difuzarea spotului TV intitulat „Fluierul” (pe canalele TVR1 şi TVR2 şi Cultural) şi radio (Radio România Actualităţi), prin expunerea unor panouri publicitare, publicarea machetei de presă, distribuirea de materiale informative şi  fluiere pentru a… „suna stingerea la ţigări!” (38600 de pliante si aproximativ 1000 de fluiere în diverse locuri: licee, facultati, parcuri, localuri, săli de teatru şi de cinematograf), pagina Web dedicată (www.cpss.ro),  machete de presă si articole care au apărut în diferite publicaţii (Adevărul, România Liberă, Evenimentul zilei, Libertatea, Academia Caţavencu, TV Mania, Unica, Avantaje, Lumea femeilor)
 • Studiu cantitativ pentru explorarea nivelului de cunoştinţe, atitudinile şi practicile legate de consumul de tutun ale populaţiei din România. Rezultatele acestui studiul au fost puse la dispoziţia tuturor organizaţiilor non-guvernamentale şi a instituţiilor implicate în lupta împotriva consumului de tutun.
 • Studiu Omnibus (realizat de Mercury Research) în perioada 24-28 noiembrie 2003, care a evaluat impactul campaniei.

Durată – Ianuarie – Decembrie 2004

Finanțator – EU-PHARE, CPSS

 

 

Crearea unei coaliţii naţionale de ONG-uri în vederea sprijinirii procesului de ratificare de către România a Convenţiei Cadru de Control a Tutunului (2004)

Obiectiv – Organizarea unei coaliţii naţionale formate din ONG-uri cu activitate în domeniul controlului consumului de tutun pentru activităţi sustinute de lobby în vederea ratificării Convenţiei Cadru pentru Controlul Consumului de Tutun.

Rezultatele anului 2004 au cuprins

 • Constituirea Coaliţiei Române de Control a Consumului de Tutun (23 ONG, 12 din Bucureşti, 5 din Cluj, 3 din Iaşi şi 3 din Timişoara)
 • Realizarea site-ului coaliţiei de ONG-uri (www.roctc.org)
 • Organizarea unei campanii media
 • Revizuirea legislaţiei naţionale cu privire la tutun
 • Coaliţia naţională colaborează cu membrii ai parlamentului pentru a facilitarea procesului de ratificare al FCTC

Durată – Ianuarie – Decembrie 2004

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii, CPSS

 

 

Evaluarea socială a populației Roma și situția HIV/AIDS în Europa Centrală și de Est

Obiectiv – analiză comparativă a incidenței HIV/AIDS în cadrul populației Roma din Europa Centrală și de Est

Rezultatele anului 2004 au cuprins: 1 raport de analiză comparativă a incidenței HIV/AIDS în cadrul populației Roma din Europa Centrală și de Est

Durată – Ianuarie – Decembrie 2004

Finanțator – Open Society Foundation