2005

Pregătirea personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor suferind de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) – faza 1

Obiectiv – reducerea riscului de transmitere a HIV/AIDS pentru populația României prin asigurarea pregătirii adecvate a personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor cu infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a partenerilor acestora, în conformitate cu ghidul de diagnostic şi tratament, facilitând astfel diagnosticarea şi tratamentul precoce a cazurilor de ITS

Rezultatele au cuprins:

 • 1 raport de evaluare a nevoile de pregătire profesională pentru profesioniștii din domeniu
 • 1 curs de pregătire dezvoltat (inclusiv în mediu on-line)

Durată – Ianuarie – Decembrie 2005 (proiectul a acoperit, în faza 1, perioada aprilie 2004 – decembrie 2005)

Finanțator – Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale

 

 

Implementarea la nivel național a mecanismului de finanțare a spitalelor bazat pe numărul de cazuri

Obiectiv – îmbunătățirea bunei guvernari – răspundere și transparență în alocarea resurselor în sistemul de sănătate

Rezultatele au cuprins:

 • Rapoarte de analiza a nevoilor de re-organizare și finanțare a sistemului de sănătate și a reformei sistemului spitalices
 • Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului DRG de plăți și decontări în spitale

Durată – Ianuarie 2005 – Ianuarie 2006

Finanțator – Banca Mondială

 

 

Campanie mass-media pentru promovarea voluntară şi neremunerată a donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români (faza 1 - februarie 2004 – iunie 2005)

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

 • campanie media dezvoltată și implementată
 • 3 studii omnibus pentru evaluarea eficacității campaniei

Durată – Ianuarie – Iunie 2005 (faza 1 – februarie 2004 – iunie 2005)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Promovarea comportamentelor sexuale sigure în cadrul populaţiei generale, cu vârste cuprinse în special între 15-24 ani, cu privire la HIV/SIDA/ITS (august 2004 – decembrie 2005)

Obiectiv - scăderea nivelului incidenței HIV/SIDA /ITS, în populația generală și în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, promovând comportamentele sigure precum folosirea prezervativelor

Rezultatele anului 2005 au cuprins:

 • Dezvoltarea, implementarea și evaluarea de campanii de informare, educare și comunicare la nivel local și national axate pe populația tânără (în special din grupa de vârstă de 15-24 ani) pentru promovarea comportamentelor sigure (inclusiv outreach/sampling și distribuirea de materiale informative și promoționale, instalarea de automate de prezervative)
 • 2 studii calitative la încheierea proiectului în vederea surprinderii modificărilor de atitudine ale populaţiei ţintă în urma derulării activităţilor de outreach şi a gradului de remanenţă al spotului radio difuzat în cadrul proiectului

Durată – Ianuarie - Decembrie 2005 (proiectul, în această primă fază, a acoperit perioada august 2004 – decembrie 2005)

Finanțator - Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

REMSSy IV – Crearea sistemelor regionale de asistenţă medicală de urgenţă

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2005 au cuprins:

 • curiculă unică de pregătire în asistenţa medicală de urgenţă
 • Formarea în asistenţa medicală de urgenţă a pâna la 60% din personalul din unităţile primire urgenţă din cadrul celor 61 de spitale şi a Serviciilor de Ambulanţă Judeţene
 • Consolidarea statutului medicinei de urgenţă
 • Creşterea capacităţii serviciilor medicale de urgenţă
 • Creşterea capacităţii autorităţilor locale de a organiza şi finanţa echipe de prim ajutor (în mediul rural)
 • Creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă la nivel local (judeţ) prin dezvoltarea de standarde, protocoale și mecanisme adecvate

Durată - Iulie - Decembrie 2005 (proiectul a acoperit perioada iulie 2005 - decembrie 2007)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

REMSSy 3 – Extinderea Sistemului de Asistenţă Medicală de Urgenta în România (2003-2005)

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2005 au cuprins:

 • Pregătirea personalului - a fost format un procent de circa 38% din medicii şi 27% din asistenţii care activează în cadrul serviciilor medicale de urgenţă, adică 1327 cadre medicale de specialitate (426 medici şi 901 asistenţi), cursul de Asistenţă Medicală de Urgenţă fiind creditat cu ore EMC de către Colegiul Medicilor. Cursurile au avut loc în 15 centre de instruire.
 • 1 curs dezvoltat – cursul e de tipul Distance Learning în domeniul Asistenţei Medicale de Urgenţă, cu o curicula identică cu cea folosită în centrele de formare (de asemenea creditat de către Colegiul Medicilor cu ore EMC), accesabil pe www.e-sanatatepublica.ro
 • Birourile de asigurare si imbunatatire a calitatii - OM 349/ 30.03.2004 (BAIC) organizate
 • Standardele naţionale au fost adaptate la conditiile existente la nivel local (UPU, dispecerate) prin consilierea şi monitorizarea activităţii BAIC din judeţele REMSSy III de către experţii selecţionaţi în cadrul acestui program.
 • Au fost dezvoltate planuri judetene pentru îmbunătăţirea AMU în şapte judete (Arad, Arges, Bihor, Brasov, Neamt, Prahova, Sibiu
 • Au fost dezvoltate rapoarte de analiză a activităţii serviciilor de urgenţă ( prespital – activitate medicală şi dispecerate şi spital ) , pe baza informaţiilor culese din teritoriu prin intermediul chestionarelor specifice, la începutul programului, la mijlocul perioadei de derulare, precum şi la sfârşitul programului
 • 1 soft dezvoltat care va asigura alimentarea baze de date (resurse şi servicii) ca instrument pentru decidenţii de la diferite niveluri (unităţi sanitare, Direcţii de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii )

Durată - Ianuarie - Decembrie 2005 (proiectul a acoperit perioada 2003-2005)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Analiza datelor pentru Studiul Sănătății Reproducerii – Romania (desfășurat în 2004)

Obiectiv – evaluarea datelor obținute în cadrul studiului din 2004

Rezultatele anului 2005 au cuprins: raport de evaluare a datelor

Durată – Ianuarie – Mai 2005 (proiectul a acoperit perioada ianuarie 2004 – mai 2005)

Finanțator – Ministerul Sănătății - Banca Mondială

 

 

Asistența tehnică pentru sistemul de plată al spitalelor din Romanian (sistem DRG)

Obiectiv – Analiza sistemului îngrijirilor de sănătate, stadiul reformei sistemului spitalicesc, recomandări pentru îmbunătățirea alocării de resurse pentru pacienții din spitale

Rezultatele au cuprins: raport de analiză și recomandări pentru îmbunătățirea alocării de resurse pentru pacienții din spitale

Durată – Ianuarie 2005 - Ianuarie 2006

Finanțator – Ministerul Sănătății - Banca Mondială – Programul PPIBL

 

 

Elaborarea unui program naţional pentru dezvoltarea ghidurilor de practică medicală bazate pe dovezi

Obiectiv – Stabilirea standardelor preliminare pentru un program naţional referitor la dezvoltarea unor Ghiduri de Practică Bazate pe Dovezi, un instrument important pentru ameliorarea practicilor medicale şi a nivelului calitativ al îngrijirilor acordate pacienţilor

Rezultatele au cuprins:

 • 1 ghid metodologic pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea ghidurilor
 • ghiduri de practică dezvoltate, publicate și diseminate
 • Conferinţe pentru prezentarea formei finale a directivelor, cu reprezentanţii OMS şi reprezentanţii Consiliului Europei

Durată – Ianuarie – Iulie 2005 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 –  iulie 2005)

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

 

 

Barometrul de opinie privind serviciile de sănătate - 2005

Obiectiv – prezentarea unei priviri de ansamblu cât mai obiectivă despre starea actuală a sistemului de sănătate, din perspectiva percepţiei populaţiei.

Rezultatele au cuprins: analize cuprinzătoare despre percepția populației și a specialiștilor din domeniu despre starea sistemului de sănătate din România

Durată – 2005

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania