2006

Pregătirea personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor suferind de infecţii cu transmitere sexuală (ITS)

Obiectiv – reducerea riscului de transmitere a HIV/AIDS pentru populația României prin asigurarea pregătirii adecvate a personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor cu infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a partenerilor acestora, în conformitate cu ghidul de diagnostic şi tratament, facilitând astfel diagnosticarea şi tratamentul precoce a cazurilor de ITS

Rezultatele au cuprins:

 • Realizarea unui studiu de evaluare a nevoilor de formare pentru cele 3 categorii de personal medical (medici de familie, medici dermato-venerologi şi asistente medicale din reţeaua DV)
 • Elaborarea de curricule şi a materiale de curs pentru medicii de familie, medicii dermato-venerologi şi asistente medicale, acestea fiind avizate ulterior de MS şi creditate de CMR. Editarea unui număr total de 4950 pachete de curs.
 • Cursuri online: elaborarea cursurilor on line pentru MF, acreditarea seminarului în sistem distance learning de către CMR cu 8 ore EMC.
 • Organizarea unui TOT în domeniul infecţiilor transmisibile sexual cu formarea a 47 de medici de medicina familiei şi dermatovenerologi (identificaţi în centrele de formare din Iaşi, Cluj, Bucureşti şi Timişoara).
 • Formarea în domeniul infecţiilor transmisibile sexual a unui număr total de: 4000 de medici de familie, 550 medici dermato-venerologi, 251 asistenţi medicali din reţeaua Dermato-Venerice (DV)

Durată – Iunie – Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – august 2007)

Finanțator – Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale

 

 

Campanie mass-media pentru promovarea donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

 • campanie media dezvoltată și implementată
 • 3 studii omnibus pentru evaluarea eficacității campaniei

Durată – Iunie – Decembrie 2006 (in cea de-a doua lui fază, proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – septembrie 2007)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Promovarea unor comportamente fără risc HIV/AIDS/ITS, pentru populația generală, în special pentru tineri de 15-24 ani

Obiectiv - scăderea nivelului incidenței HIV/SIDA /ITS, în populația generală și în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, promovând comportamentele sigure precum folosirea prezervativelor

Rezultatele anului 2006 au cuprins:

 • Dezvoltarea, implementarea și evaluarea de campanii de informare, educare și comunicare la nivel local și national axate pe populația tânără (în special din grupa de vârstă de 15-24 ani) pentru promovarea comportamentelor sigure
 • Sensibilizarea autorităților publice locale cu privire la importanța acestei teme

Durată – Iunie - Decembrie 2006 (proiectul, în faza a doua, a acoperit perioada iunie 2006- decembrie 2008)

Finanțator - Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

REMSSy IV – Crearea sistemelor regionale de asistenţă medicală de urgenţă

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2006 au cuprins:

 • curiculă unică de pregătire în asistenţa medicală de urgenţă
 • Formarea în asistenţa medicală de urgenţă a pâna la 60% din personalul din unităţile primire urgenţă din cadrul celor 61 de spitale şi a Serviciilor de Ambulanţă Judeţene
 • Consolidarea statutului medicinei de urgenţă
 • Creşterea capacităţii serviciilor medicale de urgenţă
 • Creşterea capacităţii autorităţilor locale de a organiza şi finanţa echipe de prim ajutor (în mediul rural)
 • Creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă la nivel local (judeţ) prin dezvoltarea de standarde, protocoale și mecanisme adecvate

Durată - Ianuarie - Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada iulie 2005 - decembrie 2007)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Dezvoltarea capacităților manageriale ale grupurilor de coordonare locală (GCL) constituite în cadrul proiectului JSI "Inițiativă pentru sănătatea familiei"

Obiectiv – implicarea activă în dezvoltarea aptitudinilor manageriale ale populației țintă (grupurile de coordonare locală) stabilite la nivelul celor 11 orașe pilot implicate în cadrul programului Initiațivă pentru Sănătatea Familiei, astfel încât aceștia să fie capabili să planifice, implementeze și monitorizeze cât mai bine intervențiile pe care le coordonează

Rezultatele au cuprins:

 • 1 raport de evaluare a nevoilor de pregătire profesională
 • 1 trusă de training în management pregătită și prezentată 

Durată – Martie 2006 – Ianuarie 2007

Finanțator – JSI Research and Training

 

 

Evaluarea programului mediatorilor sanitari roma

Obiectiv – evaluarea eficacității programului mediatorilor sanitari roma  

Rezultatele au cuprins:

 • Măsuri de evaluare dezvoltate și folosite
 • 1 raport de cercetare și analiză cantitativă pentru evaluarea eficacității programului

Durată – Septembrie 2006 – Ianuarie 2007

Finanțator – John Snow Institute of Research and Training

 

 

Procesul de reformă a sistemului de sănătate din Arabia Saudită

Obiectiv – îmbunătățirea eficienței spitalului King Faisal   

Rezultatele au cuprins:

 • 1 raport de analiză SWOT asupra implementării mecanismului AR-DRG
 • 1 plan de acțiune pentru îmbunătățirea eficienței spitalului
 • Livrarea de training pentru implementarea eficace a ICD10AM

Durată – Martie 2006

Finanțator – King Faisal Specialist and Research Hospital

 

 

 Îmbunătățirea mecanismelor de decizie la nivelul spitalului  - Spitalul Floreasca București

Obiectiv – îmbunătățirea alocării resurselor spitalului

Rezultatele au cuprins:

 • Raport de analiză a activității clinice, financiare și a utilizării resurselor 
 • Recomandări de îmbunătățire a serviciilor
 • Raport modelare costuri
 • Pregătirea personalului în codarea DRG

Durată – Ianuarie – Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada ianuarie 2006 – decembrie 2007)

Finanțator – Fundația Spitalelor de Urgență

 

 

Program de formare pentru spitalele din cadrul Ministerului Transporturilor

Obiectiv – facilitarea implementării și integrării sub-sistemului de asigurări de sănătate al Min. Transporturilor în sistemul național DRG de plăți și decontări

Rezultatele anului 2006 au cuprins: dezvoltarea și livrarea de cursuri de pregătire cu privire la sistemul DRG de plăți și decontări  pentru personalul relevant din cadrul spitalelor

Durată – Februarie – Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada februarie 2006 - iulie 2008)

Finanțator – Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor