2006

Pregătirea personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor suferind de infecţii cu transmitere sexuală (ITS)

Obiectiv – reducerea riscului de transmitere a HIV/AIDS pentru populația României prin asigurarea pregătirii adecvate a personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor cu infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a partenerilor acestora, în conformitate cu ghidul de diagnostic şi tratament, facilitând astfel diagnosticarea şi tratamentul precoce a cazurilor de ITS

Rezultatele au cuprins:

Durată – Iunie – Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – august 2007)

Finanțator – Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale

 

 

Campanie mass-media pentru promovarea donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

Durată – Iunie – Decembrie 2006 (in cea de-a doua lui fază, proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – septembrie 2007)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Promovarea unor comportamente fără risc HIV/AIDS/ITS, pentru populația generală, în special pentru tineri de 15-24 ani

Obiectiv - scăderea nivelului incidenței HIV/SIDA /ITS, în populația generală și în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, promovând comportamentele sigure precum folosirea prezervativelor

Rezultatele anului 2006 au cuprins:

Durată – Iunie - Decembrie 2006 (proiectul, în faza a doua, a acoperit perioada iunie 2006- decembrie 2008)

Finanțator - Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

REMSSy IV – Crearea sistemelor regionale de asistenţă medicală de urgenţă

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2006 au cuprins:

Durată - Ianuarie - Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada iulie 2005 - decembrie 2007)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Dezvoltarea capacităților manageriale ale grupurilor de coordonare locală (GCL) constituite în cadrul proiectului JSI "Inițiativă pentru sănătatea familiei"

Obiectiv – implicarea activă în dezvoltarea aptitudinilor manageriale ale populației țintă (grupurile de coordonare locală) stabilite la nivelul celor 11 orașe pilot implicate în cadrul programului Initiațivă pentru Sănătatea Familiei, astfel încât aceștia să fie capabili să planifice, implementeze și monitorizeze cât mai bine intervențiile pe care le coordonează

Rezultatele au cuprins:

Durată – Martie 2006 – Ianuarie 2007

Finanțator – JSI Research and Training

 

 

Evaluarea programului mediatorilor sanitari roma

Obiectiv – evaluarea eficacității programului mediatorilor sanitari roma  

Rezultatele au cuprins:

Durată – Septembrie 2006 – Ianuarie 2007

Finanțator – John Snow Institute of Research and Training

 

 

Procesul de reformă a sistemului de sănătate din Arabia Saudită

Obiectiv – îmbunătățirea eficienței spitalului King Faisal   

Rezultatele au cuprins:

Durată – Martie 2006

Finanțator – King Faisal Specialist and Research Hospital

 

 

 Îmbunătățirea mecanismelor de decizie la nivelul spitalului  - Spitalul Floreasca București

Obiectiv – îmbunătățirea alocării resurselor spitalului

Rezultatele au cuprins:

Durată – Ianuarie – Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada ianuarie 2006 – decembrie 2007)

Finanțator – Fundația Spitalelor de Urgență

 

 

Program de formare pentru spitalele din cadrul Ministerului Transporturilor

Obiectiv – facilitarea implementării și integrării sub-sistemului de asigurări de sănătate al Min. Transporturilor în sistemul național DRG de plăți și decontări

Rezultatele anului 2006 au cuprins: dezvoltarea și livrarea de cursuri de pregătire cu privire la sistemul DRG de plăți și decontări  pentru personalul relevant din cadrul spitalelor

Durată – Februarie – Decembrie 2006 (proiectul a acoperit perioada februarie 2006 - iulie 2008)

Finanțator – Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor