2007

Creșterea disponibilității serviciilor de sănătatea reproducerii  

Obiectiv – Evaluarea furnizarii de servicii de sănătate a reproducerii de către medicii de familie și medicii specialiști și evaluarea utilizării serviciilor de sănătatea reproducerii de către diferite grupuri populaționale (populația generală, populația din zona rurală, populația romă, etc)

Rezultatele au cuprins: rapoarte de evaluare și analiză indicând starea serviciilor de sănătate a reproducerii – cadrul legislativ – regulator, furnizarea serviciilor și utilizarea lor de către diverse grupuri populaționale

Durată – Decembrie 2006 – Iulie 2007

Finanțator – UNFPA (The United Fund for Population)

 

 

Combaterea fumatului activ și pasiv prin creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la legislaţia din domeniu

Obiectiv – creşterea gradului de conştientizare a populaţiei generale şi a decidenţilor din instituţii şi localuri publice cu privire la efectele nocive ale fumatului activ şi pasiv precum şi in ceea ce priveste prevederile legislative în vigoare referitoare la fumat

Rezultatele au cuprins:

 • cercetare cu privire la fumatul activ și pasiv
 • campanie multi-media dezvoltată, implementată și evaluată
 • Un seminar pentru jurnaliștii din domeniul sănătății și o masă rotundă pentru factorii de decizie

Durată – Ianuarie – Octombrie 2007

Finanțator – EU Phare/ Prima componentă a programului pentru societatea civilă – dezvoltarea sectorului ONG

 

 

Pregătirea personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor suferind de infecţii cu transmitere sexuală (ITS)

Obiectiv – reducerea riscului de transmitere a HIV/AIDS pentru populația României prin asigurarea pregătirii adecvate a personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor cu infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a partenerilor acestora, în conformitate cu ghidul de diagnostic şi tratament, facilitând astfel diagnosticarea şi tratamentul precoce a cazurilor de ITS

Rezultatele au cuprins:

 • Realizarea unui studiu de evaluare a nevoilor de formare pentru cele 3 categorii de personal medical (medici de familie, medici dermato-venerologi şi asistente medicale din reţeaua DV)
 • Elaborarea de curricule şi a materiale de curs pentru medicii de familie, medicii dermato-venerologi şi asistente medicale, acestea fiind avizate ulterior de MS şi creditate de CMR. Editarea unui număr total de 4950 pachete de curs.
 • Cursuri online: elaborarea cursurilor on line pentru MF, acreditarea seminarului în sistem distance learning de către CMR cu 8 ore EMC.
 • Organizarea unui TOT în domeniul infecţiilor transmisibile sexual cu formarea a 47 de medici de medicina familiei şi dermatovenerologi (identificaţi în centrele de formare din Iaşi, Cluj, Bucureşti şi Timişoara).
 • Formarea în domeniul infecţiilor transmisibile sexual a unui număr total de: 4000 de medici de familie, 550 medici dermato-venerologi, 251 asistenţi medicali din reţeaua Dermato-Venerice (DV)

Durată – Ianuarie – August 2007 (proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – august 2007)

Finanțator – Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale

 

 

Campanie mass-media pentru promovarea donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

 • campanie media dezvoltată și implementată
 • 3 studii omnibus pentru evaluarea eficacității campaniei

Durată – Ianuarie – Septembrie 2007 (in cea de-a doua lui fază, proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – septembrie 2007)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Promovarea unor comportamente fără risc HIV/AIDS/ITS, pentru populația generală, în special pentru tineri de 15-24 ani

Obiectiv - scăderea nivelului incidenței HIV/SIDA /ITS, în populația generală și în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, promovând comportamentele sigure precum folosirea prezervativelor

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

 • Dezvoltarea, implementarea și evaluarea de campanii de informare, educare și comunicare la nivel local și national axate pe populația tânără (în special din grupa de vârstă de 15-24 ani) pentru promovarea comportamentelor sigure
 • Sensibilizarea autorităților publice locale cu privire la importanța acestei teme

Durată - Ianuarie - Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada iunie 2006- decembrie 2008)

Finanțator - Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

REMSSy IV – Crearea sistemelor regionale de asistenţă medicală de urgenţă

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

 • curiculă unică de pregătire în asistenţa medicală de urgenţă
 • Formarea în asistenţa medicală de urgenţă a pâna la 60% din personalul din unităţile primire urgenţă din cadrul celor 61 de spitale şi a Serviciilor de Ambulanţă Judeţene
 • Consolidarea statutului medicinei de urgenţă
 • Creşterea capacităţii serviciilor medicale de urgenţă
 • Creşterea capacităţii autorităţilor locale de a organiza şi finanţa echipe de prim ajutor (în mediul rural)
 • Creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă la nivel local (judeţ) prin dezvoltarea de standarde, protocoale și mecanisme adecvate

Durată - Ianuarie - Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada iulie 2005 - decembrie 2007)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Strategie și plan de acțiune pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate din Republica Moldova

Obiectiv – sprijinirea Ministerului Sănătății din Republica Moldova pentru elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate

Rezultatele au cuprins:  1 strategie acoperind buna guvernare, finanțare și managementul resurselor umane în sistemul de sănătate din Republica Moldova

Durată – Decembrie 2006 – Aprilie 2007

Finanțator - Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Evaluarea programelor de planificare familială în cadrul proiectului – Creșterea disponibilității serviciilor de sănătate a reproducerii 

Obiectiv – evaluarea programelor de planificare familiala in cadrul proiectului – Cresterea disponibilitatii serviciilor de sanatatea reproducerii  

Rezultatele au cuprins:

 • Raport de evaluare a furnizării de servicii de sănătate a reproducerii de către medicii de familie si medicii specialiști  și a utilizarii serviciilor de sănătate a reproducerii de catre diferite grupuri populationale (populația generală, populația din zona rurală, roma, etc)
 • Raport de evaluare a impactului activităților IEC
 • Raport de evaluare a cadrului legislativ
 • Raport de evaluare a formării medicilor de familie și a medicilor specialiști  
 • Raport de evaluare a gradului de siguranță a contraceptivelor

Durată – Decembrie 2006 – Iulie 2007

Finanțator - Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (UNFPA)

 

 

 Îmbunătățirea mecanismelor de decizie la nivelul spitalului  - Spitalul Floreasca București

Obiectiv – îmbunătățirea alocării resurselor spitalului

Rezultatele au cuprins:

 • Raport de analiză a activității clinice, financiare și a utilizării resurselor  
 • Recomandări de îmbunătățire a serviciilor
 • Raport modelare costuri
 • Pregătirea personalului în codarea DRG

Durată – Ianuarie – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada ianuarie 2006 – decembrie 2007)

Finanțator – Fundația Spitalelor de Urgență

 

 

Intervenții pentru controlul tuberculozei în sprijinul Programului Național TB (PNTB)

Obiectiv – Reducerea transmiterii tuberculozei în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, al familiilor acestora și al comunitatilor, prin intervenții de informare, educare și comunicare orientate în vederea adoptării unui comportament adecvat față de prevenirea și tratamentul tuberculozei

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

 • Dezvoltarea de campanii/materiale de informare, educare și comunicare cu privire la controlul TB
 • Întărirea capacității manageriale a personalului din rețeaua PNTB și, în general, de control a TB

Durată – Oct – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada Octombrie 2007- Iunie 2012)

Finanțator – Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Fundația Romanian Angel Appeal

 

 

Program de formare pentru spitalele din cadrul Ministerului Transporturilor

Obiectiv – facilitarea implementării și integrării sub-sistemului de asigurări de sănătate al Min. Transporturilor în sistemul național DRG de plăți și decontări

Rezultatele anului 2007 au cuprins: dezvoltarea și livrarea de cursuri de pregătire cu privire la sistemul DRG de plăți și decontări  pentru personalul relevant din cadrul spitalelor

Durată – Ianuarie – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada februarie 2006 - iulie 2008)

Finanțator – Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor

 

 

Dezvoltarea unui Plan Național pentru forța de muncă și infrastructura din domeniul îngrijirilor medicale primare în Republica Moldova

Obiectiv – îmbunătățirea eficacității și eficienței sistemului de îngrijiri medicale primare pentru a creste calitatea și accesibilitatea serviciilor

Rezultatele au cuprins:

 • Un raport de inventariere a stării infrastructurii, capacității și distribuției geografice a facilităților și laboratoarelor rețelei de îngrijiri primare 
 • metodologie documentată pentru evaluarea nevoilor de resurse umane și de organizare a sistemului
 • Un plan de raționalizare a forței de muncă și a facilităților și un model de analiză financiară a investițiilor planificate

Durată – April – Decembrie 2007

Finanțator – Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova

 

 

Îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea accesului la serviciile de bază a populaţiei din Roşia Montană, Judeţul ALBA” (2007-2008)

Obiectiv – îmbunatățirea stării de sănătate și creșterea accesului la servicii de sănătate adecvate al populației din zonă

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

 • Dotarea cu aparate de urgență și promovarea cabinetului medicului de familie
 • Îmbunătățirea formării resurselor umane din sistemul de sănătate primară, de la nivelul comunității (asistentul comunitar, mediatorul sanitar, asistenta sanitară a medicului de familie, etc).

Durată – Ianuarie – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada 2007-2008)

Finanțator – Fundaţia SOROS România