2007

Creșterea disponibilității serviciilor de sănătatea reproducerii  

Obiectiv – Evaluarea furnizarii de servicii de sănătate a reproducerii de către medicii de familie și medicii specialiști și evaluarea utilizării serviciilor de sănătatea reproducerii de către diferite grupuri populaționale (populația generală, populația din zona rurală, populația romă, etc)

Rezultatele au cuprins: rapoarte de evaluare și analiză indicând starea serviciilor de sănătate a reproducerii – cadrul legislativ – regulator, furnizarea serviciilor și utilizarea lor de către diverse grupuri populaționale

Durată – Decembrie 2006 – Iulie 2007

Finanțator – UNFPA (The United Fund for Population)

 

 

Combaterea fumatului activ și pasiv prin creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la legislaţia din domeniu

Obiectiv – creşterea gradului de conştientizare a populaţiei generale şi a decidenţilor din instituţii şi localuri publice cu privire la efectele nocive ale fumatului activ şi pasiv precum şi in ceea ce priveste prevederile legislative în vigoare referitoare la fumat

Rezultatele au cuprins:

Durată – Ianuarie – Octombrie 2007

Finanțator – EU Phare/ Prima componentă a programului pentru societatea civilă – dezvoltarea sectorului ONG

 

 

Pregătirea personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor suferind de infecţii cu transmitere sexuală (ITS)

Obiectiv – reducerea riscului de transmitere a HIV/AIDS pentru populația României prin asigurarea pregătirii adecvate a personalului medical implicat în asistenţa medicală a pacienţilor cu infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a partenerilor acestora, în conformitate cu ghidul de diagnostic şi tratament, facilitând astfel diagnosticarea şi tratamentul precoce a cazurilor de ITS

Rezultatele au cuprins:

Durată – Ianuarie – August 2007 (proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – august 2007)

Finanțator – Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale

 

 

Campanie mass-media pentru promovarea donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

Durată – Ianuarie – Septembrie 2007 (in cea de-a doua lui fază, proiectul a acoperit perioada iunie 2006 – septembrie 2007)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Promovarea unor comportamente fără risc HIV/AIDS/ITS, pentru populația generală, în special pentru tineri de 15-24 ani

Obiectiv - scăderea nivelului incidenței HIV/SIDA /ITS, în populația generală și în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, promovând comportamentele sigure precum folosirea prezervativelor

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

Durată - Ianuarie - Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada iunie 2006- decembrie 2008)

Finanțator - Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

REMSSy IV – Crearea sistemelor regionale de asistenţă medicală de urgenţă

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

Durată - Ianuarie - Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada iulie 2005 - decembrie 2007)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Strategie și plan de acțiune pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate din Republica Moldova

Obiectiv – sprijinirea Ministerului Sănătății din Republica Moldova pentru elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate

Rezultatele au cuprins:  1 strategie acoperind buna guvernare, finanțare și managementul resurselor umane în sistemul de sănătate din Republica Moldova

Durată – Decembrie 2006 – Aprilie 2007

Finanțator - Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Evaluarea programelor de planificare familială în cadrul proiectului – Creșterea disponibilității serviciilor de sănătate a reproducerii 

Obiectiv – evaluarea programelor de planificare familiala in cadrul proiectului – Cresterea disponibilitatii serviciilor de sanatatea reproducerii  

Rezultatele au cuprins:

Durată – Decembrie 2006 – Iulie 2007

Finanțator - Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (UNFPA)

 

 

 Îmbunătățirea mecanismelor de decizie la nivelul spitalului  - Spitalul Floreasca București

Obiectiv – îmbunătățirea alocării resurselor spitalului

Rezultatele au cuprins:

Durată – Ianuarie – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada ianuarie 2006 – decembrie 2007)

Finanțator – Fundația Spitalelor de Urgență

 

 

Intervenții pentru controlul tuberculozei în sprijinul Programului Național TB (PNTB)

Obiectiv – Reducerea transmiterii tuberculozei în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, al familiilor acestora și al comunitatilor, prin intervenții de informare, educare și comunicare orientate în vederea adoptării unui comportament adecvat față de prevenirea și tratamentul tuberculozei

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

Durată – Oct – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada Octombrie 2007- Iunie 2012)

Finanțator – Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Fundația Romanian Angel Appeal

 

 

Program de formare pentru spitalele din cadrul Ministerului Transporturilor

Obiectiv – facilitarea implementării și integrării sub-sistemului de asigurări de sănătate al Min. Transporturilor în sistemul național DRG de plăți și decontări

Rezultatele anului 2007 au cuprins: dezvoltarea și livrarea de cursuri de pregătire cu privire la sistemul DRG de plăți și decontări  pentru personalul relevant din cadrul spitalelor

Durată – Ianuarie – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada februarie 2006 - iulie 2008)

Finanțator – Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor

 

 

Dezvoltarea unui Plan Național pentru forța de muncă și infrastructura din domeniul îngrijirilor medicale primare în Republica Moldova

Obiectiv – îmbunătățirea eficacității și eficienței sistemului de îngrijiri medicale primare pentru a creste calitatea și accesibilitatea serviciilor

Rezultatele au cuprins:

Durată – April – Decembrie 2007

Finanțator – Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova

 

 

Îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea accesului la serviciile de bază a populaţiei din Roşia Montană, Judeţul ALBA” (2007-2008)

Obiectiv – îmbunatățirea stării de sănătate și creșterea accesului la servicii de sănătate adecvate al populației din zonă

Rezultatele anului 2007 au cuprins:

Durată – Ianuarie – Decembrie 2007 (proiectul a acoperit perioada 2007-2008)

Finanțator – Fundaţia SOROS România