2009

Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova

Obiectiv - creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de asistenţă medicală pediatrică printr-o schimbare sistemică, răspunzând strategiei Ministerului Sănătăţii privind regionalizarea asistenţei medicale în Republica Moldova

Rezultatele anului 2009 au cuprins:

 • Dezvoltarea de politici și regulamente privind transferul cazurilor către nou createle centre regionale în funcție de distribuția geografică și patologică a acestor cazuri
 • Dezvoltarea și furnizarea de programe moderne de educație medicală continuă
 • Dotarea cu echipamente moderne a centrelor pediatrice regionale
 • Dezvoltarea și diseminarea protocoalelor și ghidurilor clinice
 • Campanii de informare și schimbare a comportamentelor pentru reducerea numărului de morți la copii care pot fi prevenite

Durată - Ianuarie - Decembrie 2009 (proiectul are mai multe faze în perioada 2008-2017)

Finanțator - OSI Swiss Development and Cooperation Agency.

 

 

Îmbunătățirea cursurilor de formare profesională pentru medicii de familie, managerii facilităților de îngrijiri medicale primare și asistenții medicilor de famile din Republica Moldova

Obiectiv – creșterea calității cursurilor de formare profesională pentru specialiștii din domeniul îngrijirilor medicale

Rezultatele au cuprins:

 • Revizuirea programului de training folosit în cadrul proiectului HIF pentru medicii de familie și asistenții acestora, inclusiv Managementul Facilităților de Îngrijire Primară în condițiile autonomiei legal-financiare pentru Centrele Medicilor de Familie
 • Revizuirea programului de educație medicală continuă pentru medicii de familie și asistenții acestora
 • Revizuirea cursurilor de specializare pentru studenți și rezidenți și a celor de educație medicală continua în domeniul medicinei de familie.

Durată – Decembrie 2008 – Noiembrie 2009

Finanțator – Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova

 

 

 

Dezvoltarea unui model de stabilire a costurilor serviciilor de sănătate pentru mamă și copil din zona îngrijirilor medicale primare

Obiectiv – alocarea mai eficientă a resurselor în sistemul de sănătate

Rezultatele au cuprins:

 • Dezvoltarea unui model de stabilire a costurilor serviciilor de sănătate pentru mamă și copil din zona îngrijirilor medicale primare
 • Dezvoltarea unei propuneri cu recomandări pe termen scurt către factorii de decizie pentru o mai bună alocare a resurselor

Durată – Mai – Decembrie 2009 (proiectul a acoperit perioada mai 2009 – martie 2012)

Finanțator – UNICEF Romania

 

 

Intervenții pentru controlul tuberculozei în sprijinul Programului Național TB (PNTB)

Obiectiv – Reducerea transmiterii tuberculozei în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, al familiilor acestora și al comunitatilor, prin intervenții de informare, educare și comunicare orientate în vederea adoptării unui comportament adecvat față de prevenirea și tratamentul tuberculozei

Rezultatele anului 2009 au cuprins:

 • Promovarea cercetării operaționale pentru un proces de decizie bazat pe dovezi
 • Furnizarea de educație medicală continuă pentru medicii de familie pentru controlul TB
 • Adaptarea și implementarea în România a strategiei OMS “PAL – Practical Approach to Lung Health” (“O abordare practică a sănătății plămânului“)
 • Dezvoltarea de campanii de informare, educare și schimbare a comportamentelor în privința controlului TB

Durată – Ianuarie - Decembrie 2009 (proiectul a acoperit perioada Octombrie 2007- Iunie 2012)

Finanțator – Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fundația Romanian Angel Appeal

 

 

Asistență tehnică pentru organizarea discuțiilor de tip focus grup pentru evaluarea impactului introducerii co-plății în sistemul de asigurări de sănătate din România

Obiectiv – evaluarea impactului introducerii co-plății în sistemul de asigurări de sănătate din România

Rezultatele anului 2009 au cuprins: un raport continând datele colectate și analizate în urma cercetărilor calitative de tip focus grup

Durată – Iunie – Iulie 2009

Finanțator – Banca Mondială

 

 

Optimizarea activității de management al spitalului

Obiectiv – îmbunătățirea eficienței activităților de management al spitalului

Rezultatele anului 2009 au cuprins:

 • Un raport cu analiza SWOT pentru implementarea AR-DRG și cu un model de stabilire și prognozare a costurilor la nivelul spitalului
 • Un plan de acțiune cu recomandări pentru îmbunătățirea activității de management al spitalului
 • Furnizarea de training pentru folosirea ICD10AM

Durată – Ianuarie – Septembrie 2009 (proiectul a acoperit perioada iunie 2008 – septembrie 2009)

Finanțator – proiect comun de cercetare și dezvoltare împreună cu Institutul de Boli Cardio-Vasculare și Transplant de Inimă din Târgu Mureș și Health Cost Marea Britanie