2010

Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova

Obiectiv - creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de asistenţă medicală pediatrică printr-o schimbare sistemică, răspunzând strategiei Ministerului Sănătăţii privind regionalizarea asistenţei medicale în Republica Moldova

Rezultatele anului 2010 au cuprins:

 • Dezvoltarea de politici și regulamente privind transferul cazurilor către nou createle centre regionale în funcție de distribuția geografică și patologică a acestor cazuri
 • Dezvoltarea și furnizarea de programe moderne de educație medicală continuă
 • Dotarea cu echipamente moderne a centrelor pediatrice regionale
 • Dezvoltarea și diseminarea protocoalelor și ghidurilor clinice
 • Campanii de informare și schimbare a comportamentelor pentru reducerea numărului de morți la copii care pot fi prevenite

Durată - Ianuarie - Decembrie 2010 (proiectul are mai multe faze în perioada 2008-2017)

Finanțator - OSI Swiss Development and Cooperation Agency.

 

 

Asistență tehnică pentru pilotarea mecanismului DRG pentru finanțarea spitalelor în Republica Moldova

Obiectiv – îmbunătățirea răspunderii și transparenței în procesul de alocare a resurselor în sistemul de sănătate

Rezultatele au cuprins:

 • Analiza organizării și finanțării sistemului de sănătate
 • Analiza stadiului reformei în sistemul de sănătate
 • Recomandări și pilotarea unui sistem de plăți DRG în Republica Moldova

Durată – Iulie – Decembrie 2010 (proiectul a acoperit perioada iulie 2010 – iunie 2012)

Finanțator – Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova

 

 

Dezvoltarea unui model de stabilire a costurilor serviciilor de sănătate pentru mamă și copil din zona îngrijirilor medicale primare

Obiectiv – alocarea mai eficientă a resurselor în sistemul de sănătate

Rezultatele au cuprins:

 • Dezvoltarea unui model de stabilire a costurilor serviciilor de sănătate pentru mamă și copil din zona îngrijirilor medicale primare
 • Dezvoltarea unei propuneri cu recomandări pe termen scurt către factorii de decizie pentru o mai bună alocare a resurselor

Durată – Ianuarie – Decembrie 2010 (proiectul a acoperit perioada mai 2009 – martie 2012)

Finanțator – UNICEF Romania

 

 

Prezentarea Ghidului de Siguranța a Pacienților al OMS către profesioniștii din domeniul sănătății din România

Obiectiv – adaptarea cursului OMS de Siguranța a Pacienților pentru managerii și profesioniștii din domeniul sănătății din România

Rezultatele au cuprins:

 • Ghidul, manualul și materialele de training traduse în română și adaptate
 • Livrarea de cursuri pilot în Timișoara și București

Durată – Iunie – Decembrie 2010 (proiectul a acoperit perioada iunie 2010 – octombrie 2011)

Finanțator – OMS/EURO

 

 

Intervenții pentru controlul tuberculozei în sprijinul Programului Național TB (PNTB)

Obiectiv – Reducerea transmiterii tuberculozei în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, al familiilor acestora și al comunitatilor, prin intervenții de informare, educare și comunicare orientate în vederea adoptării unui comportament adecvat față de prevenirea și tratamentul tuberculozei

Rezultatele anului 2010 au cuprins:

 • Promovarea cercetării operaționale pentru un proces de decizie bazat pe dovezi
 • Furnizarea de educație medicală continuă pentru medicii de familie pentru controlul TB
 • Adaptarea și implementarea în România a strategiei OMS “PAL – Practical Approach to Lung Health” (“O abordare practică a sănătății plămânului“)

Durată – Ianuarie - Decembrie 2010 (proiectul a acoperit perioada octombrie 2007- iunie 2012)

Finanțator – Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Fundația Romanian Angel Appeal

 

 

Promovarea unui stil de viață sănătos în școli

Obiectiv – îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor prin promovarea unui stil de viață sănătos

Rezultatele au cuprins:

 • Dezvoltarea unei truse educaționale pentru copiii de 6-15 ani, părinți și profesori
 • Formarea profesorilor ca formatori și a copiilor ca și colegi-educatori
 • Furnizarea-pilot a acestor cursuri și a unor sesiuni de informare-educare-comunicare în școli din întreaga țară

Durată – Octombrie – Decembrie 2010 (proiectul a acoperit perioada Octombrie 2010 - Iunie 2012)

Finanțator – Fundația Coca-Cola, SUA

 

 

Calitatea îngrijirilor din sistemul de medicină primară din România

Obiectiv – creșterea calității îngrijirilor din sistemul de medicină primară din România

Rezultatele au cuprins: un raport de evaluare a calității îngrijirilor din sistemul de medicină primară din România

Durată – Ianuarie – Decembrie 2010

Finanțator – WHO/EURO

 

 

Calitatea îngrijirilor din sistemul de medicină primară din România

Obiectiv – creșterea calității îngrijirilor din sistemul de medicină primară din România

Rezultatele au cuprins: un raport de evaluare a calității îngrijirilor din sistemul de medicină primară din România

Durată – Ianuarie – Decembrie 2010

Finanțator – WHO/EURO

 

 

Îmbunătățirea cursurilor de formare profesională pentru medicii de familie, managerii facilităților de îngrijiri medicale primare și asistenții medicilor de famile din Republica Moldova

Obiectiv – creșterea calității cursurilor de formare profesională pentru specialiștii din domeniul îngrijirilor medicale

Rezultatele au cuprins: modernizarea programelor de formare existente din zona cursurilor de specializare pentru studenți și rezidenți și a celor de educație medicală continua în domeniul medicinei de familie.

Durată – Decembrie 2009 – Decembrie 2010

Finanțator – Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova