2012

Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova

Obiectiv - creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de asistenţă medicală pediatrică printr-o schimbare sistemică, răspunzând strategiei Ministerului Sănătăţii privind regionalizarea asistenţei medicale în Republica Moldova

Rezultatele anului 2012 au cuprins:

 • Dezvoltarea de politici și regulamente privind transferul cazurilor către nou createle centre regionale în funcție de distribuția geografică și patologică a acestor cazuri
 • Dezvoltarea și furnizarea de programe moderne de educație medicală continuă
 • Dotarea cu echipamente moderne a centrelor pediatrice regionale
 • Dezvoltarea și diseminarea protocoalelor și ghidurilor clinice
 • Campanii de informare și schimbare a comportamentelor pentru reducerea numărului de morți la copii care pot fi prevenite

Durată – Ianuarie - Decembrie 2012 (proiectul are mai multe faze în perioada 2008-2017)

Finanțator - OSI Swiss Development and Cooperation Agency.

 

 

Asistență tehnică pentru pilotarea mecanismului DRG pentru finanțarea spitalelor în Republica Moldova

Obiectiv – îmbunătățirea răspunderii și transparenței în procesul de alocare a resurselor în sistemul de sănătate

Rezultatele au cuprins:

 • Analiza organizării și finanțării sistemului de sănătate
 • Analiza stadiului reformei în sistemul de sănătate
 • Recomandări și pilotarea unui sistem de plăți DRG în Republica Moldova

Durată – Ianuarie – Iunie 2012 (proiectul a acoperit perioada iulie 2010 – iunie 2012)

Finanțator – Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova

 

 

Dezvoltarea unui model de stabilire a costurilor serviciilor de sănătate pentru mamă și copil din zona îngrijirilor medicale primare

Obiectiv – alocarea mai eficientă a resurselor în sistemul de sănătate

Rezultatele au cuprins:

 • Dezvoltarea unui model de stabilire a costurilor serviciilor de sănătate pentru mamă și copil din zona îngrijirilor medicale primare
 • Dezvoltarea unei propuneri cu recomandări pe termen scurt către factorii de decizie pentru o mai bună alocare a resurselor

Durată – Ianuarie – Martie 2012 (proiectul a acoperit perioada mai 2009 – martie 2012)

Finanțator – UNICEF Romania

 

 

Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor în controlul tuberculozei – de la strategie națională la intervenții locale

Scopul proiectului a vizat reducerea morbidității și mortalității prin tuberculoză și limitarea răspândirii infecției și bolii.

Obiectiv – Reducerea transmiterii tuberculozei în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, al familiilor acestora și al comunitatilor, prin intervenții de informare, educare și comunicare orientate în vederea adoptării unui comportament adecvat față de prevenirea și tratamentul tuberculozei

Rezultatele au cuprins: dezvoltarea și implementarea unor campanii de schimbare a comportamentului în controlul tuberculozei

Proiectul s-a derulat în perioada octombrie 2007 – iunie 2012, iar finanțatorul a fost Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.

 

 

Promovarea unui stil de viață sănătos în școli

Obiectiv – îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor prin promovarea unui stil de viață sănătos

Rezultatele au cuprins:

 • Dezvoltarea unei truse educaționale pentru copiii de 6-15 ani, părinți și profesori
 • Formarea profesorilor ca formatori și a copiilor ca și colegi-educatori
 • Furnizarea-pilot a acestor cursuri și a unor sesiuni de informare-educare-comunicare în școli din întreaga țară

Durată – Ianuarie – Iunie 2012 (proiectul a acoperit perioada octombrie 2010 - iunie 2012)

Finanțator – Fundația Coca-Cola, SUA