2013

Prevenirea cancerului de col uterin în rândul femeilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

Scopul proiectului a fost de a continua dezvoltarea implementării programului de screening de cancer de col în rândul femeilor din sectorul 1 al Capitalei, început în anul 2007.

El s-a dorit a fi o continuare a proiectului început în anul 2007, în colaborare cu Complexul Multifuncţional Caraiman. Ca parte a acelui proiect, au fost investigate, în cadrul cabinetului de citologie al CPSS, un număr de aproximativ 21.727 de femei cu vârsta de peste 18 ani.

 “Actorii” implicaţi în proiect sunt bărbaţii şi femeile aparţinând ariei de acoperire a proiectului, medicii de familie aparţinând ariei de acoperire a proiectului, medici specialişti implicaţi în prevenirea cancerului de col uterin, Primăria sectorului 1 Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului: Identificarea şi depistarea precoce a cancerului de col uterin la populaţia feminină din Bucureşti, în special cea aferentă sectorului 1.

Obiective specifice:

 • Asigurarea accesului femeilor la serviciile necesare prin educarea şi formarea adecvată a furnizorilor de servicii de prevenire a cancerului de col şi prin existenţa unei strategii adecvate de urmărire a pacientelor.
 • Realizarea unui program de prevenire a cancerului de col în Bucureşti şi, în special, în sectorul 1, cu o acoperire optimă a populaţiei feminine şi crearea condiţiilor de accesibilitate egală a tuturor femeilor, indiferent de statusul lor socio-economic şi de educaţie.

Rezultatele anului 2013 au cuprins:

 • Acoperirea întregii populaţii ţintă şi o rată de prezentare a femeilor de aproximativ 4.500, pe parcursul unui an de defăşurare a proiectului.
 • Recoltarea de frotiuri de calitate superioară în timpul stabilit de protocoale.
 • Un sistem eficient de interpretare a rezultatelor şi o concordanţă a rezultatelor histologice cu alte investigaţii.
 • 815 consultaţii obstetrică ginecologie.
 • investigaţii de laborator, dintre care: 2.213 Examen Babeş-Papanicolau, 1.598 Examen secreţie vaginală, 253 Examen citohormonal.

Din cauza unor probleme financiare legate de restructurarea Caselor de asigurări de sănătate, începând cu luna octombrie 2013, activitatea acestui proiect a încetat.

Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie 2013 – septembrie 2013.

Finanțatorul a fost Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Primăria Sectorului 1 Bucureşti.

 

 

Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova

Obiectiv - creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de asistenţă medicală pediatrică printr-o schimbare sistemică, răspunzând strategiei Ministerului Sănătăţii privind regionalizarea asistenţei medicale în Republica Moldova

Rezultatele anului 2013 au cuprins:

 • Dezvoltarea de politici și regulamente privind transferul cazurilor către nou createle centre regionale în funcție de distribuția geografică și patologică a acestor cazuri
 • Dezvoltarea și furnizarea de programe moderne de educație medicală continuă
 • Dotarea cu echipamente moderne a centrelor pediatrice regionale
 • Dezvoltarea și diseminarea protocoalelor și ghidurilor clinice
 • Campanii de informare și schimbare a comportamentelor pentru reducerea numărului de morți la copii care pot fi prevenite

Durată - Ianuarie 2013-Decembrie 2013 (proiectul are mai multe faze, în perioada 2008-2017, și se continuă în 2014)

Finanțator - OSI Swiss Development and Cooperation Agency.

 

 

Drepturile omului în îngrijirea pacienţilor. Ghidul practicianului

Obiectiv - Crearea unui grup de jurişti care înţeleg conceptele de drepturi ale omului în îngrijirea pacientului şi instrumentele legale pentru a încuraja dezvoltarea acestui domeniu legislativ.

Rezultatele anului 2013 au cuprins:

 • Strategia de comunicare a proiectului intern care cuprinde termenele de elaborare și pre-alinierea conţinutului ghidului practicianului, responsabilității autorilor principali şi a co-autorilor pentru capitolele în care au competenţe, perioadei de timp în care va fi elaborat fiecare capitol precum
 • Documentarea pentru desfășurarea etapelor următoare.

Durată - Octombrie 2013 – Decembrie 2013 (proiectul se continuă în 2014)

Finanțator - Fundaţia pentru o Societate Deschisă– Programul de sănătate publică