Programul ”Stil de viată sănătos” este implementat de "Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate" și are ca scop promovarea un stil de viață sănătos în rândul elevilor de gimnaziu (clasele V-VI) din punct de vedere al echilibrului nutriție – mișcare. 

Programul are trei obiective generale, fiecare cu câteva obiective specifice subsecvente. 

Arborele de obiective al programului este redat mai jos. 

foto1

Faze de desfășurare :

Programul s-a desfășurat în două faze, respectiv :

Faza I : 2010 – 2012. În acestă fază s-au implementat intervenții privind nutriția sănătoasă și activitatea fizică în Bucuresti și în județele Buzau, Prahova, incluzând 23 de școli, 3300 de elevi, 136 de profesori și 6000 de părinți. 

Faza II : 2013 – 2015. În acestă fază intervențiile privind nutriția sănătoasă și activitatea fizică s-au extins în 14 județe (Bihor, Buzău, Cluj, Călărași, Ialomița, Iași, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vâlcea), incluzând 467de școli (dintre care 290 în mediul rural), 35658 de elevi și tot atâția părinți și aparținători și 1209 de profesori. 

Beneficiari principali: 

  • Elevi din clasele a cincea și a șasea
  • Părinți ai elevilor
  • Profesori

Aria geografică de implementare a programului în Faza II.

foto2

 

Principalele părți implicate: 

Programul s-a implementat în strânsă colaborare cu parteneri instituționai de la nivel central (Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Tineretului și Sportului, Institutul Național de Sănătate Publică, Comisia de nutriție a Ministerului Sănătății) și județean (inspectoratele școlare județene). 

Pentru implementarea programului a fost constituit un comitet director (Steering Committee), cu rol de a defini strategia, de a facilita implementarea programului la nivel național, județean și local și de a include rezultatele programului în politicile naționale privind nutriția sănătoasă și activitatea fizică. 

Un grup tehnic de experți a fost mobilizat pentru elaborarea unui pachet de materiale educaționale. 

Programul este finanțat de Fundația Coca – Cola și nu are ca scop promovarea produselor companiei cu același nume.